XEMA, s.r.o.

Rating a informácie o XEMA, s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre XEMA, s.r.o. 34233 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 19134. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 97.7928% spoločností je horších ako XEMA, s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti XEMA, s.r.o." href="http://xema.sk-rating.com/">
   <img src="http://xema.sk-rating.com/xema.png" width="150" height="25" alt="Rating XEMA, s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating XEMA, s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia